نسخه آزمایشی

موقعیت شما:

مطالب

نتایج داوری نهایی «شانزدهمین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس»

مقام برگزیده:  کتابی که مقام برگزیده را در یک گروه موضوعی کسب کرده است به عنوان «کتاب سال» آن گروه محسوب می‌شود و تندیس جایزه، لوح افتخار و جایزه نقدی خاص این مقام، به پدیدآور آن تعلق می‌گیرد.

شایسته تقدیر: کتابی که موفق به کسب مقام برگزیده جایزه نشده است اما شایسته تقدیر داوران شناخته می‌شود و لوح تقدیر و جایزه نقدی خاص این مقام به پدیدآور آن تعلق می‌گیرد.

فعال نمونه: منتخب بخش جنبی این جایزه، اعم از «مترجم نمونه»، «طراح نمونه»، «ناشر نمونه»، «کارشناس نمونه تولید کتاب»، «خبرنگار نمونه» و «کتابدار نمونه» است که به عنوان فعال برگزیده مشاغل مرتبط با کتاب تقدیر می‌شود.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

1. نتیجه داوری نهایی «گروه ادبیات داستانی»:

مقام برگزیده
ـ رُنج / محمد محمودی نورآبادی ـ در شاخه «رمان»

شایسته تقدیر
ـ هات/ محمدعلی قاسمی ـ در شاخه «رمان»
ـ درد/ صادق کرمیار ـ در شاخه «رمان»
ـ روایت‌های من/ حسین شکربیگی ـ در شاخه «مجموعه داستان کوتاه»

                                                                                                                                  اطلاعات کامل         
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
2. نتیجه داوری نهایی «گروه شعر و نثر ادبی»:

مقام برگزیده
در این گروه، داوران کتابی را شایسته «مقام برگزیده» ندانسته‌اند.

شایسته تقدیر
ـ ناگهان از خاک/ عباس باقری ـ در شاخه «شعر»
ـ عاشقانه‌هایی برای دشمن/ حمیدرضا شکارسری ـ در شاخه «شعر»
ـ آیه‌های پرواز/ اکرم کیانی ـ در شاخه «نثر ادبی»

                                                                                                                                   اطلاعات کامل
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
3. نتیجه داوری نهایی «گروه ادبیات نمایشی»:

مقام برگزیده
ـ خنکای ختم خاطره/ حمیدرضا آذرنگ ـ شاخه «نمایشنامه»

شایسته تقدیر
ـ بیداری رؤیاها/ محمدرضا گوهری ـ شاخه «فیلمنامه»
ـ منیرو/ لیلا جلینی ـ شاخه «نمایشنامه»                                                 

                                                                                                                                  اطلاعات کامل
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

4. نتیجه داوری نهایی «گروه مجموعه‌های هنری»:

مقام برگزیده
ـ قاب‌های ماندگار (جلد 3)/ امیرعلی جوادیان

شایسته تقدیر
ـ چشم‌نوشته‌ها/ احسان رجبی
ـ عکاسان جنگ عراق علیه ایران، 1359 تا 1367 (جلد 3)/ احمد علیزاده نوحی
ـ مجموعه آثار پوستر و تصویرسازی ابوالفضل عالی

                                                                                                                                  اطلاعات کامل
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

5. نتیجه داوری نهایی «گروه خاطره»:

مقام برگزیده
ـ دختر شینا/ بهناز ضرابی‌زاده ـ در شاخه «خاطره شفاهی»
ـ من زنده‌ام/ معصومه آباد ـ در شاخه «خاطره اسارت»
ـ روزنوشت/ احمد دهقان ـ در شاخه «خاطره روزنوشت»

شایسته تقدیر
ـ مهمان صخره‌ها/ راحله صبوری ـ در شاخه «خاطره شفاهی»
ـ نورالدین پسر ایران/ معصومه سپهری ـ در شاخه «خاطره شفاهی»
ـ پایی که جا ماند/ سیدناصر حسینی‌پور ـ در شاخه «خاطره اسارت»
ـ زندان الرشید/ محمدمهدی بهداروند ـ در شاخه «خاطره اسارت»
ـ چشم تر/ فاطمه دوست‌کامی ـ در شاخه «خاطره شفاهی»
ـ فقط غلام حسین باش/  حمید حسام ـ در شاخه «خاطره شفاهی»
ـ چه کسی قشقره‌ها را می‌کشد؟/ حجت شاه‌محمدی ـ در شاخه «خاطره اسارت»
ـ هستم تا بگویم/ رمضان روحی ـ در شاخه «خاطره خودنوشت»

                                                                                                                                  اطلاعات کامل
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
6. نتیجه داوری نهایی «گروه زندگینامه»:

مقام برگزیده
ـ چشم بیدار/ جلیل امجدی ـ در شاخه «زندگینامه داستانی»

شایسته تقدیر
ـ آقاسیدمجتبی/ اصغر فکور ـ در شاخه «زندگینامه مستند»
ـ ماه همراه بچه‌هاست/ گل‌علی بابایی ـ در شاخه «زندگینامه مستند»
ـ آسایشگاه شماره 6/ محمد حنیف ـ در شاخه «زندگینامه داستانی»
ـ راهیان خرابات/ بنیاد سعادتی ـ در شاخه «مجموعه زندگینامه»
ـ مرواریدهای کیو/ پروانه قبادیکیا ـ در شاخه «مجموعه زندگینامه»
ـ گلهای سپید/ کمیل رضوانخواه گلسفیدی ـ در شاخه «مجموعه زندگینامه»

                                                                                                                                اطلاعات کامل
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
7. نتیجه داوری نهایی «گروه گزارش و سفرنامه»:

مقام برگزیده
در این گروه، داوران کتابی را شایسته «مقام برگزیده» ندانسته‌اند.

شایسته تقدیر
ـ سفر به روایت سرفه ها/ حمید حسام

                                                                                                                                اطلاعات کامل
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
8. نتیجه داوری نهایی «گروه نامه‌ها و وصیت‌نامه‌ها»:

مقام برگزیده
در این گروه، داوران کتابی را شایسته «مقام برگزیده» ندانسته‌اند.

شایسته تقدیر
ـ بلورچی/ علی اکبری
ـ همه حرف‌ها را نمی‌شود نوشت/ کیومرث باغستانی

                                                                                                                                اطلاعات کامل
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
9. نتیجه داوری نهایی «گروه نقد و پژوهش ادبی»:

مقام برگزیده
ـ فرهنگ داستان‌نویسان دفاع مقدس: 1359 تا 1389/ مهدی خادمی کولایی

                                                                                                                               اطلاعات کامل
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
10. نتیجه داوری نهایی «گروه نقد و پژوهش هنری»:

مقام برگزیده
ـ فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس (3 جلد)/ مهدی حامدسقایان

شایسته تقدیر
ـ تماشاگه راز/ سیدمرتضی آوینی
ـ نگاهی دیگر/ آذر خزاعی سرچشمه، لیلا جلینی
ـ رنگ رنگ جنگ/ محسن حسام مظاهری

                                                                                                                               اطلاعات کامل
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
11. نتیجه داوری نهایی «گروه نقد و پژوهش فرهنگی»:

مقام برگزیده
ـ نام‌آورد (دفتر 2)/ علیرضا کمری

شایسته تقدیر
ـ از بردیه تا ساریه/ سیدحسن میری، عباس شاكری‌زاده ابیانه
ـ شرح قفص/ علی خاجی
ـ بررسی ابعاد حقوقی جنگ عراق علیه ایران/ سیدداود آقایی

                                                                                                                             اطلاعات کامل
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ
12. نتیجه داوری نهایی «گروه نقد و پژوهش تاریخی»:

مقام برگزیده
ـ روند جنگ ایران و عراق (2جلد)/ حسین علایی

شایسته تقدیر
ـ بن بست در استراتژی شکست در تاکتیک/ ناصر شعبانی
ـ نبرد طریق‌القدس/ ام‍ی‍ر رزاق‌زاده
ـ گردان نهم/ گل‌علی بابایی

                                                                                                                            اطلاعات کامل
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
13. نتیجه داوری نهایی «گروه داستان کودک و نوجوان»:

مقام برگزیده
ـ بچه‌های کارون/ احمد دهقان ـ شاخه «داستان نوجوان»

شایسته تقدیر
ـ هیچ کس جرئتش را ندارد/ حمیدرضا شاه‌آبادی ـ شاخه «داستان نوجوان»
ـ گردان قاطرچی‌ها/ داود امیریان ـ شاخه «داستان نوجوان»

                                                                                                                            اطلاعات کامل
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
14. نتیجه داوری نهایی «گروه شعر کودک و نوجوان»:

مقام برگزیده
در این گروه، داوران کتابی را شایسته «مقام برگزیده» ندانسته‌اند.

شایسته تقدیر
ـ آفرین بر جان بابا/ محمد گودرزی دهریزی
ـ مثل یک فرمانده/ زهرا داوری

                                                                                                                            اطلاعات کامل
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
15. نتیجه داوری نهایی «گروه مستندنگاری کودک و نوجوان»:

مقام برگزیده
در این گروه، داوران کتابی را شایسته «مقام برگزیده» ندانسته‌اند.

شایسته تقدیر
ـ یادگار عقاب/ علی‌اکبر پرهیزگار
ـ دیدم که جانم می‌رود/ حمید داودآبادی
ـ آخرین نبرد/ داود امیریان

                                                                                                                           اطلاعات کامل
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ
16. نتیجه داوری نهایی «گروه گردآوری‌های ادبی»:

مقام برگزیده
ـ اوخشامالار/ عمار احمدی

شایسته تقدیر
ـ کتاب آهنگران/ علی اکبری

                                                                                                                           اطلاعات کامل
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
17. نتیجه داوری نهایی «گروه مرجع‌نگاری‌ها»:

مقام برگزیده
ـ دایره المعارف مصور تاریخ جنگ ایران و عراق/ جعفر شیرعلی نیا

شایسته تقدیر
ـ فرهنگ نمایشهای جنگ ـ دفاع مقدس (جلد 1)/ تقی اکبرزاده
ـ فرهنگ داستان نویسان دفاع مقدس/ مهدی خادمی کولایی

                                                                                                                           اطلاعات کامل
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
18. نتیجه داوری نهایی «گروه تکمیلی»:

شایسته تقدیر
ـ بازی‌نامه عملیات انهدام 2، نبرد خرمشهر/ حبیب داستانی بنیسی

                                                                                                                           اطلاعات کامل
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
19. نتیجه داوری نهایی «گروه کتاب‌های موضوع درگیری با ضد انقلاب کردستان»:

مقام برگزیده
ـ همان لبخند همیشگی/ فرهاد خضری

شایسته تقدیر
ـ مردم‌یاری/ محمد زین‌الدین بهیار
ـ یادهای ماندگار/ اسماعیل تقی‌زاده
ـ مسافر مهتاب/ عباس اسماعیلی

                                                                                                                          اطلاعات کامل
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
20. نتیجه داوری نهایی «گروه ترجمه»:

مترجم نمونه
مترجمان منتخب داوران این گروه:

شاخه «ترجمه انگلیسی به فارسی»
ـ نعمتی وروجنی، یعقوب
برای ترجمه کتاب: رابطه زهرآگین
عنوان اصلی: A Poisonous Affair

شاخه «ترجمه فارسی به انگلیسی»
ـ موسوی، سیدصدرالدین
برای ترجمه کتاب: The War; Restoration of Stability
عنوان اصلی: جنگ؛ بازیابی ثبات

شاخه «ترجمه فارسی به عربی»
ـ باتمان غلیچ، محمدحسین
برای ترجمه کتاب: معاقبه المعتدی
عنوان اصلی: تنبیه متجاوز

                                                                                                                       اطلاعات کامل
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
21. نتیجه داوری نهایی «گروه طراحی گرافیک کتاب»:

طراح نمونه
طراحان منتخب داوران این گروه:

شاخه «طراحی جلد»
ـ حبیب ایلون
برای طرح جلد کتاب: یک غزل خاکریز

شاخه «صفحه‌آرایی»
ـ پرویز بیانی
برای صفحه‌آرایی کتاب: حماسه الوند
ـ صفری، داود
برای صفحه‌آرایی کتاب‌های: تانک آرزوها

شاخه «تصویرگری کتاب کودک و نوجوان»
ـ مسعود کشمیری
برای تصویرگری مجموعه «دار و دسته دارعلی»، شامل کتاب‌های: آمبولانس شتری؛ گردان بلدرچین‌ها؛ برانکارد دربستی

                                                                                                                        اطلاعات کامل
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ
22. نتیجه داوری نهایی «گروه نشر و اطلاع‌رسانی»:

ناشر نمونه
ناشران منتخب داوران این گروه:
ـ حسین اردستانی (انتشارات مرکز اسناد دفاع مقدس)، در شاخه نشر دولتی
ـ محسن صادق‌نیا (انتشارات سوره سبز) ، در شاخه نشر خصوصی
ـ رضا حاجی‌آبادی (انتشارات هزاره ققنوس) ، در شاخه نشر خصوصی
ـ عمار احمدی (انتشارات ساوالان ایگیدلری)، در شاخه نشر خصوصی

کارشناس نمونه تولید کتاب
داوران این گروه، کسی را واجد کسب این مقام ندانسته‌اند.

خبرنگار نمونه
خبرنگاران منتخب داوران این گروه:
ـ مریم اسدی جعفری و اکرم دشت‌بان (خبرنگاران کتاب دفاع مقدس)

کتابدار نمونه
کتابدار منتخب داوران این گروه:
ـ فاطمه ملک‌زادگان (کتابدار و مسئول کتابخانه پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس)


                                                                                                                          اطلاعات کامل

درباره نشرآورد

سامانه نشرآورد ـ nashraward ـ  پایگاه اطلاع‌رسانی جایزه کتاب سال دفاع مقدس است و به تناسب نامی که دارد، بناست:

   ـ ـ گزارشی از نشر کتاب‌های آوردگاهی ـ دفاع مقدس ـ را ارائه دهد.

   ـ ـ آورده نشر ملی را در این حوزه موضوعی منعکس کند.

   ـ ـ زمینه رقابت و آورد ناشران و پدید آورندگان آثار را فراهم سازد.

   ـ ـ نتیجه داوری و جایزه ـ award ـ اختصاص یافته به آثار برگزیده را گزارش نماید.

بازگشت به بالا