نسخه آزمایشی

موقعیت شما: دوره شانزدهمداوری آثارگزارش داوری

نتایج داوری نهایی «شانزدهمین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس»

مقام برگزیده:  کتابی که مقام برگزیده را در یک گروه موضوعی کسب کرده است به عنوان «کتاب سال» آن گروه محسوب می‌شود و تندیس جایزه، لوح افتخار و جایزه نقدی خاص این مقام، به پدیدآور آن تعلق می‌گیرد.

شایسته تقدیر: کتابی که موفق به کسب مقام برگزیده جایزه نشده است اما شایسته تقدیر داوران شناخته می‌شود و لوح تقدیر و جایزه نقدی خاص این مقام به پدیدآور آن تعلق می‌گیرد.

فعال نمونه: منتخب بخش جنبی این جایزه، اعم از «مترجم نمونه»، «طراح نمونه»، «ناشر نمونه»، «کارشناس نمونه تولید کتاب»، «خبرنگار نمونه» و «کتابدار نمونه» است که به عنوان فعال برگزیده مشاغل مرتبط با کتاب تقدیر می‌شود.ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ادامه مطلب

نامزدهای دو گروه «گزارش و سفرنامه» و «نامه‌ها و وصیت‌نامه‌ها»

نامزدهای دو گروه «گزارش و سفرنامه» و «نامه‌ها و وصیت‌نامه‌ها»

بنا بر اعلام دبیرخانه «شانزدهمین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس»، دو گروه «گزارش و سفرنامه» و «نامه و وصیت‌نامه» از گروه‌های زیرمجموعه بخش «مستندنگاری‌ها» محسوب می‌شوند که در مجموع 99 عنوان کتاب را شامل می‌شوند که از میان این آثار، در مجموع 12 کتاب به عنوان نامزد دریافت جایزه معرفی می‌شوند.بنابراین گزارش، از میان 6 عنوان کتاب گروه «گزارش و سفرنامه» تعداد 2 کتاب، و از میان 93 عنوان کتاب گروه «نامه و وصیت‌نامه» تعداد 10 کتاب به دور نهایی راه پیدا کرده‌اند.

فهرست این آثار، به ترتیب الفبای عناوین آنها، در هر گروه عبارت است از:

ادامه مطلب

نامزدهای گروه «کتاب‌های موضوع درگیری با ضد انقلاب کردستان»

نامزدهای گروه «کتاب‌های موضوع درگیری با ضد انقلاب کردستان»

کتاب‌های موضوع درگیری با ضد انقلاب به ویژه در مناطق کردنشین، به سبب اهمیتی که در مطالعات وقایع سال‌های اولیه انقلاب اسلامی دارند و کمکی که به شناخت زمینه‌سازی‌ها و تأثیرگذاری‌های روند جنگ تحمیلی عراق علیه ایران می‌کنند یکی از گروه‌های جنبی «شانزدهمین جایزه کتاب سال دفاع مقدس» را شکل داده‌اند.بنا بر اعلام دبیرخانه «شانزدهمین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس»، از میان 60 عنوان کتاب داوری شده در این گروه، تعداد 10 عنوان به دور نهایی راه پیدا کرده‌ و به عنوان نامزدهای این گروه معرفی می‌شوند.فهرست این آثار، به ترتیب الفبای عناوین آنها عبارت است از:

ادامه مطلب

نامزدهای گروه «مجموعه‌های هنری»

نامزدهای گروه «مجموعه‌های هنری»

بنا بر اعلام دبیرخانه «شانزدهمین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس»، از میان 41 عنوان کتاب داوری شده در گروه «مجموعه‌های هنری» تعداد 12 عنوان به دور نهایی راه پیدا کرده‌ و به عنوان نامزدهای این گروه معرفی می‌شوند.فهرست این آثار، به ترتیب الفبای عناوین آنها عبارت است از:

ادامه مطلب

نامزدهای جایزه، در گروه «ادبیات داستانی»

نامزدهای جایزه، در گروه «ادبیات داستانی»

 بنا بر اعلام دبیرخانه «شانزدهمین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس»، از میان 196 عنوان کتاب گروه «ادبیات داستانی»، هیأت داوران 23 عنوان را شایسته حضور در مرحله نهایی دانسته و به عنوان نامزدهای دریافت این جایزه معرفی می‌کنند. بنابراین گزارش، از میان 102 عنوان کتاب شاخه «رمان» تعداد 14 کتاب، و از میان 94 عنوان کتاب شاخه «مجموعه داستان کوتاه» تعداد 9 کتاب به دور نهایی راه پیدا کرده‌اند.فهرست این آثار، به ترتیب الفبای عناوین آنها، در هر شاخه عبارت است از:

ادامه مطلب

40 عنوان کتاب، نامزد‌های پنج شاخه گروه «خاطره»

40 عنوان کتاب، نامزد‌های پنج شاخه گروه «خاطره»

 بنا بر اعلام دبیرخانه «شانزدهمین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس»، «گروه خاطره» یکی از گروه‌های خاص این دوره از جایزه بوده که به سبب فراوانی، تنوع و رشد کمی و کیفی، در پنج شاخه مختلف داوری شده است. در داوری اولیه این گروه، که با دقت و توجه زیاد و طی بیش از 10 جلسه صورت گرفته است، در مجموع تعداد 395 عنوان کتاب بررسی و از میان آنها 40 کتاب به عنوان نامزد دریافت جایزه معرفی می‌شوند.بنابراین گزارش، از میان 81 عنوان کتاب شاخه «خاطره خودنوشت» تعداد 4 کتاب، از میان 92 عنوان کتاب شاخه «خاطره شفاهی» تعداد 17 کتاب، از میان 13 عنوان کتاب شاخه «خاطره روزنوشت» تعداد 6 کتاب، از میان 88  عنوان کتاب شاخه «خاطره اسارت» تعداد 9 کتاب، و بالاخره از میان 121 عنوان کتاب شاخه «مجموعه خاطره» تعداد 4 کتاب به دور نهایی راه پیدا کرده‌اند.فهرست این آثار، به ترتیب الفبای عناوین آنها، در هر شاخه عبارت است از:

ادامه مطلب

نامزدهای دو گروه «مرجع‌نگاری‌ها» و «گردآوری‌های ادبی»

 نامزدهای دو گروه «مرجع‌نگاری‌ها» و «گردآوری‌های ادبی»

بنا بر اعلام دبیرخانه «شانزدهمین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس»، دو گروه «مرجع‌نگاری‌ها» و «گردآوری‌های ادبی» از این دوره به گروه‌بندی این جایزه افزوده شده‌اند و در این دو گروه در مجموع تعداد 137 عنوان کتاب بررسی و از میان آنها 17 کتاب به عنوان نامزد دریافت جایزه معرفی می‌شوند.بنابراین گزارش، از میان 58 عنوان کتاب گروه «مرجع‌نگاری‌ها» تعداد 7 کتاب، و از میان 79 عنوان کتاب گروه «گردآوری‌های ادبی» تعداد 10 کتاب به دور نهایی راه پیدا کرده‌اند.فهرست این آثار، به ترتیب الفبای عناوین آنها، در هر گروه عبارت است از:

ادامه مطلب

نامزدهای گروه زندگینامه، در سه شاخه «زندگینامه مستند»، «زندگینامه داستانی» و «مجموعه زندگینامه»

بنا بر اعلام دبیرخانه «شانزدهمین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس»، هیأت داوران گروه «زندگینامه» در سه شاخه «زندگینامه مستند»، «زندگینامه داستانی» و «مجموعه زندگینامه»، در مجموع از میان 944 عنوان کتاب، تعداد 46 عنوان را شایسته حضور در مرحله نهایی دانسته و به عنوان نامزدهای این گروه اعلام می‌کند. شایان ذکر است به سبب کثرت منابع در این گروه، هر یک از سه شاخه مذکور توسط گروهی مستقل داوری شده است.

ادامه مطلب

نامزدهای جایزه، در گروه «نقد و پژوهش هنری»

نامزدهای جایزه، در گروه «نقد و پژوهش هنری»

بنا بر اعلام دبیرخانه شانزدهمین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس، از میان 13 عنوان کتاب گروه «نقد و پژوهش هنری»، هیأت داوران 8 عنوان را شایسته حضور در مرحله نهایی دانسته و به عنوان نامزدهای دریافت این جایزه معرفی می‌کنند. این آثار، به ترتیب حروف الفبای عناوین آنها، عبارتند از:

ادامه مطلب

نامزدهای جایزه، در گروه «نقد و پژوهش تاریخی»

نامزدهای جایزه، در گروه «نقد و پژوهش تاریخی»

بنا بر اعلام دبیرخانه شانزدهمین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس، از میان 152 عنوان کتاب گروه «نقد و پژوهش تاریخی»، هیأت داوران 14 عنوان را شایسته حضور در مرحله نهایی دانسته و به عنوان نامزدهای دریافت این جایزه معرفی می‌کنند. این آثار، به ترتیب حروف الفبای عناوین آنها، عبارتند از:

ادامه مطلب

نامزدهای جایزه، در سه گروه کودک و نوجوان: داستان، شعر و مستندنگاری‌‌

نامزدهای جایزه، در سه گروه کودک و نوجوان: داستان، شعر و مستندنگاری‌‌

بنا بر اعلام دبیرخانه شانزدهمین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس، هیأت داوران سه گروه زیرمجموعه بخش کودک نوجوان، آثار زیر راشایسته حضور در مرحله نهایی دانسته و به عنوان نامزدهای این سه گروه اعلام می‌کند.

ادامه مطلب

نامزدهای جایزه، در گروه «ادبیات نمایشی»

نامزدهای جایزه، در گروه «ادبیات نمایشی»

بنا بر اعلام دبیرخانه شانزدهمین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس، از میان 53 عنوان کتاب گروه «ادبیات نمایشی»، هیأت داوران 13 عنوان را شایسته حضور در مرحله نهایی دانسته و به عنوان نامزدهای دریافت این جایزه معرفی کردند. این آثار، در دو شاخه «نمایشنامه» و «فیلمنامه» و به ترتیب حروف الفبای عناوین آنها، عبارتند از:

ادامه مطلب

نامزدهای جایزه، در گروه «نقد و پژوهش فرهنگی»

نامزدهای جایزه، در گروه «نقد و پژوهش فرهنگی»

بنا بر اعلام دبیرخانه شانزدهمین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس، از میان 108 عنوان کتاب گروه «نقد و پژوهش فرهنگی»، هیأت داوران 8 عنوان را شایسته حضور در مرحله نهایی دانسته و به عنواننامزدهای دریافت این جایزه معرفی کردند. این آثار، به ترتیب حروف الفبای عناوین آنها، عبارتند از:

ادامه مطلب

نامزدهای جایزه، در گروه «نقد و پژوهش ادبی»

نامزدهای جایزه، در گروه «نقد و پژوهش ادبی»

بنا بر اعلام دبیرخانه شانزدهمین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس، از میان 36 عنوان کتاب گروه «نقد و پژوهش ادبی»، هیأت داوران 8 عنوان را شایسته حضور در مرحله نهایی دانسته و به عنواننامزدهای دریافت این جایزه معرفی کردند. این آثار، به ترتیب حروف الفبای عناوین آنها، عبارتند از:

ادامه مطلب

نامزدهای جایزه، در گروه «شعر و نثر ادبی»

نامزدهای جایزه، در گروه «شعر و نثر ادبی»

بنا بر اعلام دبیرخانه شانزدهمین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس، از میان 163 عنوان کتاب گروه «شعر و نثر ادبی»، هیأت داوران 15 عنوان را شایسته حضور در مرحله نهایی دانسته و به عنوان نامزدهای دریافت این جایزه معرفی کردند. این آثار، به ترتیب حروف الفبای عناوین آنها، عبارتند از:

ادامه مطلب

فرانمای آماری داوری «شانزدهمین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس»

آمار کتاب‌: 2568 عنوان / نامزدها: 248 عنوان  / برگزیده: 15 عنوان / شایسته تقدیر: 62 عنوان

منتشره سال 1390: 947 / 1391: 831 / 1392: 777

مشارکت ناشران: حدود 750 ناشر ( 300 ناشر دارای بیش از 2 عنوان)داوران: 47 نفر / تعداد جلسات داوری: 57 جلسه؛  از اواسط مرداد ماه تا پایان بهمن 1393

ادامه مطلب

درباره نشرآورد

سامانه نشرآورد ـ nashraward ـ  پایگاه اطلاع‌رسانی جایزه کتاب سال دفاع مقدس است و به تناسب نامی که دارد، بناست:

   ـ ـ گزارشی از نشر کتاب‌های آوردگاهی ـ دفاع مقدس ـ را ارائه دهد.

   ـ ـ آورده نشر ملی را در این حوزه موضوعی منعکس کند.

   ـ ـ زمینه رقابت و آورد ناشران و پدید آورندگان آثار را فراهم سازد.

   ـ ـ نتیجه داوری و جایزه ـ award ـ اختصاص یافته به آثار برگزیده را گزارش نماید.

بازگشت به بالا