مطالب

فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس (3 جلد)

 

 

  فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس (3 جلد)  

  مهدی حامدسقایان

  ناشر: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، معاونت هنری
  سال نشر: 1390
  گروه:نقد و پژوهش هنري